Welkom

Na een vroegere opstart, dit seizoen, met een gelegenheidsexposities bij Koningsdag, weer op locatie, start op 1 juli a.s weer de zomereditie van de buitenexpo ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier!’ na de breed positief ontvangen try-out in 2016. De expo kan nu in principe meerjarig doorgroeien en dat over steeds meer eilanden in de regio, zo wordt toegewerkt naar een kralenketting van kernen, waarbij de expo in elke kern al verrijkend is en waarbij het heel aantrekkelijk is om steeds weer wat verder te bekijken. (En ook losse kralen, die er hier en daar al zijn, kunnen worden meegeregen.)

De expo ‘O kijk, dat zijn die oude foto`s van hier! is geïnitieerd om de schat aan heel oude foto’s die er is van de regio, met straatbeelden, inkijkjes en vroegere inwoners, aan iedereen die wil te tonen. Tot nu toe staan foto`s van 100 jaar ouder of meer centraal, omdat deze natuurlijk het meest bijzondere beeld geven. De foto’s worden hierbij speciaal geëxposeerd, op de locaties waar ze indertijd genomen zijn, zo geven ze een echt kijkje in de geschiedenis van de plek waar je dan staat. Tonen op locatie kan door gebruik van ramen en etalages. Zo is alles bovendien 24/7 (dag en nacht) vrij te bekijken en zijn vele bewoners betrokken. Interessant voor inwoners, voor toeristen, voor oud-inwoners en nazaten, voor zoekers, toevallige passanten, scholieren, voor wie een leuke wandeling wil maken, voor jong en voor oud. Op een bijbehorende website zullen kaartjes staan met alle locaties (ook mobiel te lezen of printbaar) en extra info en er zullen rondleidingen zijn.

Groei
De expo heeft nu een nog wat prille maar solide basis doordat er in principe een meerjarige steun is toegezegd. Er is daarnaast nog goede kans dat er voor deze zomerexpo meer steun komt en deze nu al serieus uitgebreider kan worden. Door deze basis kunnen so ie so alle extra bijdragen direct worden ingezet voor uitbreiding, dat kan in de volle breedte, maar kan ook zijn voor een bepaalde kern of aansluitend op een bepaald event, in afstemming met de bron. De hele expo heeft de vorm van een groeidiamant, het gerealiseerd kan ook de jaren daarna ingezet, ook met uitbreiding en met varianten.
In 2017 komt de expo nu in elk geval al èn op Schouwen-Duiveland èn op Noord-Beveland, in te samen minstens 3 of 4 kernen, maar mogelijk wordt dit nu al nog meer. Er zal ook bij verschillende gelegenheden/evenementen samengewerkt worden om elkaars programma over en weer te verrijken, dat kan lopen van Monumentendag tot de Brouwse Dag e.d. Naast rondleidingen wordt er gestreefd naar verschillende extra programma`s, zoals specifieke rondleidingen voor grootouders met hun (klein)kinderen,  een winterprogramma in zorgcentra e.d. Bovendien kunnen alle kijkers bijdragen met extra oude verhalen bij de foto`s of eigen oude foto`s en zal hier bij extra ruimte actiever voor geworven worden (Hiervoor worden ook links ingezet naar ook al opgebouwde info.)

Overzicht locaties en aansluitende activiteiten

Op deze site komt praktische en extra informatie te vinden (nu nog gebaseerd op de try-out).

 • Overzichtjes van de locaties waar de foto’s hangen. De kaartjes met adressenlijst zijn te printen en ze zijn direct te bekijken op een smartphone of tablet of daarop te downloaden voor offline gebruik.
 • Events en Rondleidingen‘, waar en wanneer is er iets extra`s.
 • Extra verhalen rondom de foto`s en locaties. Kijkers kunnen  ook zelf verhalen insturen (per mail), die gedeeld kunnen via de site en ook eigen, heel oude foto`s kunnen (gescand) ingestuurd, om eventueel bij een vervolgversie van de expo te gebruiken.

 Wie

‘O kijk, dat zijn die oude foto’s van hier!’ wordt gepresenteerd door Stichting Vlam en Jolien Hemmes/VT, dit met steun van:

 • alle meewerkende inwoners,
 • de Gemeente Schouwen-Duiveland/Provincie Zeeland
 • de Gemeentearchieven van Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland
 • het Zeeuws Archief, KZGW en De ZB/Beeldbank Zeeland.
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
 • leden van Stads- en Dorpsraden
 • verschillende lokale rondleiders/gidsen.
 • en bij de eerste opstart Stichting View.

 

We wensen iedereen voor zomer 2017 vast een leuk rondkijkje.

 

      logo      ik heb een band  Afbeeldingsresultaat voor provincie zeeland